oMain.isReviewPage = 0; oMain.area = 2;

Політика конфіденційності

Визначення понять

"Політика", це поточна політика конфіденційності для Сайту (з усіма існуючими доповненнями та змінами).

"Сайт", це інформаційна одиниця в Інтернеті, ресурс з веб-сторінок (документів), які об'єднані спільною темою і пов'язані один з одним за допомогою посилань. Сайт зареєстрований на Правовласника і обов'язково прив'язаний до конкретного домену, що є його адресою. Ця політика розроблена для наступного сайту: https://lucky-fun.com.

"Користувач", це юридична або фізична особа, яка користується Сайтом та/або отримала до нього доступ.

"Персональні дані", це сукупність особистих даних та/або неперсоніфікованої інформації про Користувача, що надається ним самим Правовласнику та/або автоматично збирається Правовласником та/або третіми особами.

"Контролер", це особа та/або компанія, які є відповідальними за обробку та захист персональних даних користувачів, які перебувають на території ЄС у розумінні загального регламенту захисту персональних даних (General Data Protection Regulation) від 27 квітня 2016 року, далі "GDPR".

"Угода користувача", це угода, що укладається між Правовласником і Користувачем щодо порядку, правил і особливостей використання Сайту. Користувач приєднується до такої угоди і не має права вносити і/або вимагати внесення в нього будь-яких змін або доповнень. Користувач може ознайомитися з умовами Угоди користувача за цим посиланням.

"Файли cookies", це переважно невеликі фрагменти даних, які зберігаються на пристрої Користувача і дозволяють записувати певну інформацію при будь-якому відвідуванні сайту, взаємодії зі службами, додатками, інструментами, а також відправленню та отриманню повідомлень, з метою ідентифікації користувача незалежно від використовуваного ним пристрою.

"Правовласник", це компанія (або особа), яка є власником Сайту.

Відносини, на які поширюється Політика

Загальні положення

Дана Політика використовується і застосовна виключно до Персональних даних, одержуваних від Користувача у зв'язку з використанням ним Сайту.

Положення цієї політики спрямовані на:

 • визначення видів і типів, одержуваних Персональних даних, напрямків і цілей використання (обробки) персональних даних, а також джерел отримання таких Персональних даних;
 • визначення прав Користувача щодо захисту конфіденційності переданих ним Персональних даних;
 • визначення осіб та / або компаній, відповідальних за обробку та зберігання Персональних даних, а також третіх осіб, яким такі дані розкриваються повністю або частково.

Правила цієї Політики не застосовуються в разі обробки третіми особами персональних даних, які добровільно надаються Користувачем.

За допомогою використання Сайту Користувач погоджується з умовами даної Політики і дає свою згоду Правовласнику на збір, обробку, утримання та зберігання Персональних даних в порядку і на умовах, передбачених цією Політикою.

Якщо Користувач не згоден з умовами Політики та/або окремі умови Політики йому не зрозумілі, в такому випадку Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Сайту.

Права Користувача щодо захисту персональних даних

У зв'язку з наданням Персональних даних, Користувач автоматично отримує наступні права:

 • отримувати дані, що стосуються обробки Персональних даних;
 • вимагати видалення або зміни Персональних даних, а також заперечувати проти їх обробки;
 • вказувати неповні Персональні дані;
 • отримувати інформацію про терміни зберігання Персональних даних;
 • запитувати у відповідній формі та отримувати наявні у Правовласника свої Персональні дані;
 • оскаржити дії або бездіяльність Правовласника в уповноваженому органі із захисту прав суб'єктів Персональних даних або в судовому порядку;
 • реалізовувати інші права в області захисту Персональних даних, передбачені положеннями даної Політики і чинним законодавством.

Перелік персональних даних які ми збираємо

Неперсоніфікована інформація про Користувачів

У зв'язку з використанням сайту, Правовласник може автоматично збирати і обробляти наступну неперсоніфіковану інформацію про Користувача:

 • інформацію про трафік, можливу кількість скоєних кліків, логи та інші дані;
 • інформацію про пристрій (ідентифікаційний номер пристрою, з якого виконується вхід, операційна система, платформа, тип браузера та інша інформація про браузер, IP адреса).

Особисті дані про Користувачів

Користувач надає Правовласнику про себе наступні особисті дані:

 • дата народження та вік;
 • адреса електронної пошти;
 • стать;
 • країна;
 • дані з соціальних мереж. Правовласник може збирати, обробляти і зберігати ID користувача будь-якої з соціальних мереж, яка була використана Користувачем при реєстрації та/або вході на Сайт. Якщо реєстрація користувача на Сайті здійснюється за допомогою одного з його акаунтів в соціальних мережах, Користувач тим самим надає Правовласнику автоматичну згоду на збір, обробку та зберігання Персональних даних, які стали доступні Правовласнику через обрану соціальну мережу;
 • дані, які містяться в особистому кабінеті (профілі) Користувача, всі внутрішні листування Користувача, а також інша активність Користувача на Сайті;
 • дані про всі вчинені Користувачем публікації на сайті, включаючи, проте не обмежуючись, коментарі, виставлення оцінок, відгуки, фотографії, проставлення лайків, рейтинги та/або будь-які інші форми активності, доступні Користувачеві на сайті;
 • дані та інформація, що отримується в результаті об'єднання тих чи інших персональних даних конкретного Користувача, а також дані та інформація, одержувані про Користувача від третіх осіб (партнерів, маркетологів, дослідників).

Користувач є єдиною відповідальною особою за повноту наданих Персональних даних і зобов'язаний здійснювати своєчасну їх зміну (оновлення, перевірку, коригування) на регулярній основі.

Правовласник виходить з того, що всі надані Користувачем персональні дані є достовірними, і що Користувач підтримує таку інформацію в актуальному стані.

Використання файлів cookies

Перелік використовуваних файлів cookies, спосіб їх взаємодії з пристроєм Користувача, а також вид і обсяг одержуваних Персональних даних, регулюється окремою «Політикою використання файлів cookies», з якою можна ознайомитися за цим посиланням.

Цілі збору та обробки персональних даних

Визначення цілей обробки

Збір та обробка Персональних даних здійснюється для:

 • аналізу поведінки Користувача, а також виявлення переваг користувача до певного виду контенту;
 • оперативної і коректної роботи Сайту, поліпшення його функціональності і контенту;
 • ідентифікації Користувача;
 • направлення персоналізованих рекламних і маркетингових матеріалів на вказану адресу електронної пошти Користувача;
 • технічної підтримки сайту, виявлення проблем в його роботі та їх оперативного усунення;
 • підтримки зв'язку з Користувачем;
 • виконання інших зобов'язань Правовласника, які виникли перед Користувачем;
 • будь-яких інших цілей, за умови отримання окремої згоди від користувача.

Обробка Персональних даних здійснюється на основі принципів:

 • законності цілей і способів обробки;
 • сумлінністі;
 • відповідності цілей обробки Персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі таких Персональних даних;
 • відповідності обсягу і характеру оброблюваних Персональних даних заявленим цілям їх обробки.

Умови обробки персональних даних

Обробка Персональних даних проводиться у випадках:

 • отримання згоди від Користувача;
 • дотримання Правовласником умов, передбачених укладеними договорами;
 • надання Користувачем своїх Персональних даних необмеженому колу осіб;
 • виконання інших зобов'язань Правовласника перед Користувачем, включаючи, однак не обмежуючись, наданням певного контенту Користувачеві.

У разі знеособлення Персональних даних, що не дозволяє прямо або опосередковано визначити Користувача, подальше використання і розкриття таких даних третім особам допускається і щодо їх більш не застосовуються правила даної Політики.

Правовласник вживає всіх можливих заходів для захисту конфіденційності отриманих персональних даних, за винятком випадків, коли користувач зробив такі дані загальнодоступними.

Обробка Персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації та без використання таких засобів автоматизації.

Доступ третіх осіб до персональних даних

Використання аналітичних платформ

Правовласник використовує аналітичні платформи Google Analytics і Яндекс для:

 • відстеження частоти відвідуваності сайту Користувачами;
 • відстеження способів використання Користувачем сайту та/або його контенту;
 • виявлення типу і виду контенту, який є популярними серед Користувачів;
 • визначення місця знаходження Користувача.

Користувач також дає свою згоду Правовласнику на використання ним інформації, отриманої про Користувача від використовуваних Правовласником аналітичних платформ.

Для зазначених цілей, використовувані Правовласником аналітичні платформи можуть збирати дані про IP адресу, геолокації, поведінці Користувача, а також його перевагах і інтерес щодо певного контенту.

Використовувані Правовласником аналітичні платформи отримують доступ до Персональних даних Користувача, з метою надання Правовласнику розуміння того, наскільки ефективно працює його Сайт, який саме контент є популярним, наскільки ефективно розміщення в ньому тієї чи іншої реклами, а також для цілей розробки та/або поліпшення існуючої маркетингової стратегії Правовласника.

З моменту використання Сайту Користувач погоджується з політикою конфіденційності (Privacy Policy) використовуваних Правовласником аналітичних платформ, а також з автоматичною установкою на пристрій користувача відповідних файлів cookies.

Розкриття персональних даних третім особам

Правовласник має право розкривати Персональні дані:

 • своїм афілійованим особам, філіям і представництвам;
 • правонаступникам Правовласника, які виникли в результаті його ліквідації, реорганізації або банкрутства, і які отримали виключні права володіння Сайтом;
 • третім особам виключно для цілей отримання Користувачем певного контенту або доступу до нього;
 • третім особам, коли Користувачем було дано згоду на розкриття, передачу або обробку своїх персональних даних, а також в інших випадках, прямо передбачених цією Політикою.

Правовласник розкриває Персональні дані тільки в тому випадку, якщо:

 • упевнений, що треті особи будуть дотримуватися умов даної політики і вживати такі ж заходи щодо захисту конфіденційності Персональних даних, які вживає сам Правовласник;
 • згода на таке розкриття була попередньо виражена Користувачем та/або допускається чинним законодавством.

Розміщення реклами

Реклама на Сайті

Правовласник не розміщує сторонню рекламу на Сайті.

Розсилка рекламних матеріалів

Користувач погоджується з правом Правовласника відправляти на надану електронну адресу персоналізовані рекламні та маркетингові матеріали.

Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання таких рекламних і маркетингових матеріалів за допомогою виконання наступних дій:

 • клікнути на посилання "Відписатися від розсилки", яка присутня в тілі кожного рекламного листа;
 • надіслати відповідний лист з відмовою від отримання рекламних та будь-яких інших розсилок за адресою support@lucky-fun.com.

Звертаємо увагу, що в разі відмови від отримання рекламних і маркетингових матеріалів, Користувач може продовжувати отримувати від Правовласника будь-які повідомлення, пов'язані з порядком використання Сайту та/або його контенту.

Направлення скарг і запитів Правовласнику

Вимога про припинення обробки персональних даних

Кожен Користувач має право висловити своє заперечення Правовласнику проти обробки та/або зберігання його персональних даних. Таке заперечення може бути виражено шляхом відправки листа з відповідним запитом на адресу support@lucky-fun.com.

Запит на отримання інформації про Персональні дані

Якщо у Користувача виникають питання, пов'язані з порядком застосування або використання цієї Політики, порядком та/або способом обробки Персональних даних, Користувач може задати таке питання в листі відправленому на адресу support@lucky-fun.com.

Зміна (оновлення, доповнення, коригування) або видалення Персональних даних

Користувач має право в будь-який момент самостійно змінити або видалити свої Персональні дані.

Це правило не застосовується у випадках, коли зміна або видалення Персональних даних може призвести до:

 • порушення правил цієї Політики;
 • порушення чинного законодавства.

Правовласник має право в будь-який момент видалити (заблокувати) особистий аккаунт/профіль Користувача, а також видалити всі Особисті дані Користувача, якщо він порушив умови даної Політики та/або угоди.

Терміни та порядок зберігання Персональних даних

Зберігання здійснюється самостійно Правовласником.

Зберігання здійснюється протягом усього терміну використання Користувачем Сайту.

Доступ неповнолітніх до сайту

Використання Сайту призначене тільки для повнолітніх осіб, які отримують до нього доступ тільки за умови надання попередньої згоди на обробку їх Персональних даних.

Якщо Користувач є неповнолітньою особою, в такому випадку він повинен негайно припинити користуватися Сайтом.

Якщо Правовласнику стало відомо, що вік Користувача не відповідає допустимому віку для користування Сайту, в такому випадку Правовласник зобов'язується негайно заблокувати доступ такому Користувачеві до Сайту.

Порядок захисту персональних даних

Захист конфіденційності Персональних даних є першорядним і важливим завданням для Правовласника. Правовласник дотримується всіх необхідних міжнародних стандартів, правил і рекомендацій щодо захисту Персональних даних.

Правовласник впровадив ряд технічних і організаційних методів, спрямованих на захист Персональних даних від розголошення або несанкціонованого доступу до них третіх осіб.

Користувачі, що знаходяться на території Європейського Союзу

Загальні положення

Оскільки Сайт є доступним для Користувачів з Європейського Союзу, Правовласник зобов'язується додатково дотримуватися положень GDPR.

Контролером в розумінні цієї Політики є Правовласник.

Правовласник здійснює зберігання Персональних даних протягом розумного строку, необхідного для досягнення цілей обробки, проте не менше строку, встановленого локальним законодавством держави-члена Європейського Союзу, на території якого доступний Сайт, для зберігання того чи іншого виду Персональних даних.

Офіційний представник

Функції офіційного представника Контролера по захисту Персональних даних в Європейському Союзі буде виконувати Правовласник. Контактні дані: info@lucky-fun.com.

Права користувачів в області захисту персональних даних

Згідно з главою 3 GDPR, Користувачі, що знаходяться на території Європейського Союзу, мають наступні права в області захисту Персональних даних:

 • право на отримання інформації про свої Персональні дані ("the right to be informed");
 • право на доступ до своїх Персональних даних ("the right of access");
 • право на виправлення Персональних даних ("the right to rectification");
 • право на знищення Персональних даних ("the right to erasure");
 • право на обмеження обробки Персональних даних ("the right to restrict processing");
 • право на перенесення Персональних даних третім особам ("the right to data portability");
 • право на заперечення ("the right to object").

Прикінцеві положення

Доступність тексту Політики для ознайомлення

Користувачі можуть ознайомитися з умовами цієї Політики за цим посиланням.

Дана редакція Політики діє від 1 січня 2020 року.

Зміна та доповнення політики

Поточна Політика може бути змінена час від часу. Правовласник не несе будь-якої відповідальності перед Користувачем за зміну умов даної Політики без дозволу та/або згоди Користувача.

Користувач сам зобов'язується на регулярній основі перевіряти положення даної Пполітики на предмет її можливої зміни або доповнення.

Відмова від відповідальності

З політикою відмови від відповідальності Правовласника можна ознайомитися за цим посиланням.

Ризик розголошення

Незалежно від вжитих Правовласником заходів захисту конфіденційності одержуваних Персональних даних, користувач цим вважається належним чином ознайомлений з тим, що будь-яка передача Персональних даних в мережі Інтернет не може бути гарантовано безпечною, а тому Користувач здійснює таку передачу на свій власний ризик.

Публічна інформація

Користувач має право здійснювати публікації і розміщувати будь-який контент на свій власний розсуд і в будь-який з доступних форм (фото, відео, коментар, стаття, оцінка, блог і т.п.) на сайті. Такі публікації та контент є загальнодоступними для інших Користувачів, у зв'язку з чим Правовласник не бере на себе будь-які зобов'язання щодо захисту Персональних даних, які можуть бути оприлюднені або опубліковані в рамках такої публікації та/або контенту.

DMCA.com Protection Status
ПРОБНА ГРА без реєстрації
ЗАЯВОК НА ІГРИ:
ЗАРАЗ ГРАЮТЬ:
ЗАРАЗ НА САЙТІ:
СЬОГОДНІ
ТИЖДЕНЬ
МІСЯЦЬ